top of page
EnerjiKimlikBelgesi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanıyız.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, binalarda enerji verimliliği konusunun omurgasını oluşturmaktadır. Amaç; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

EKB, asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili bilgileri içeren belgedir. EKB üç sayfadan oluşmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mudur?

2017 tarihi itibarı ile bu kanun kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu başlamıştır. 

Enerji Kimlik Belgesi'ni Kim Düzenler?

EKB, yalnızca gerekli eğitim ve sertifikayı alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzmanlarca düzenlenebilmektedir.
 

01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar en az C sınıfı olmalıdır. EKB, düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. EKB düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi (İskan) verilmez.

01.01.2011 tarihinden önceki mevcut binalar için belirlenmiş bir sınıf yoktur

Binalarda alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde EKB aranması şartı 01.01.2020 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

bottom of page